VI VÄRDESÄTTER DIN INTEGRITET

Cookies hjälper oss att tillhandahålla denna webbplats för dig.

Tekniska cookies

Tekniska cookies är viktiga för att göra ditt besök på denna webbplats användarvänligt och säkert. Därför kan du inte inaktivera tekniska cookies.

Cookies och spårning

Olika onlinetjänster från tredje part hjälper oss att berika webbplatsen med ytterligare funktioner. Dessa tjänster förbättrar användarupplevelsen genom att samla in statistisk information om besök på webbplatsen samt information om användarnas beteende (spårning). Därför skulle vi vara glada om du accepterar tillhörande kakor och spårning.

settings
analytics
analytics
linkedin
youtube

Detaljerad information om cookies och spårning

Detaljerad information finns på sidan Integritetspolicy där du kan aktivera eller inaktivera cookies och spårning under sekretessinställningar.

REAS preview

Tjänster > Fastighetsrådgivning

Vi hjälper dig att bli expert på din fastighet

Utöver att förvalta och kontinuerligt utveckla vår bokserie REPAB Fakta så erbjuder vi även tjänster för dig som vill få hjälp med och spara pengar genom en effektivare förvaltning.

Real Estate Advisory Service

Genom vår avdelning för fastighetsrådgivning och underhållstjänster, Real Estate Advisory Service (REAS), kan du få hjälp att upprätta en underhållsplan och skapa överblick och kontroll över underhållskostnader och åtgärder 30 år framåt. Om du vill hjälper vi dig med allt du behöver för att förvalta din eller dina fastigheter, oavsett om du vill ha hjälp med nyckeltalsanalyser eller hjälp att budgetera och planera för drift och skötsel.

GENOMTÄNKTA PLANER – EN GARANTERAT GOD INVESTERING

Aareon hjälper idag alla sorters fastighetsägare och förvaltare, inom privat och offentlig sektor, och andra med ansvar för små och stora fastigheter. Kanske äger du fastigheter själv? Kanske jobbar du inom allmännyttan? Kanske förvaltar du andras fastigheter eller erbjuder fastighetsägare dina tjänster? Kanske sitter du i styrelsen för en bostadsrättsförening? Vi jobbar lika gärna med byggherrar som entreprenörer, med kommersiella fastigheter som samhällsfastigheter. Vi jobbar kort sagt med alla typer av förvaltning och roller inom bygg och fastighet.

Det finns mycket att vinna på genomtänkt skötselplanering och underhållsplanering. Väl genomarbetade planer sparar både tid och pengar, samtidigt som de värdesäkrar fastigheten. En av vinsterna med planerat underhåll är sänkta kostnader för förvaltning, eftersom det blir lättare att strukturera och förutse behov av kommande åtgärder. En annan är att tydliga planer gör det lättare att dela informationen med fler (som fastighetsskötare och fastighetstekniker, hantverkare, projektledare, projekterare, beslutsfattare eller nya styrelsemedlemmar i bostadsrättsföreningen) och möjliggör konsekventa och långsiktigta arbetssätt.

ALLT ELLER INGET? VAD PASSAR DIG? VAD GÖR DIG MEST TRYGG?

En komplett underhållsplan omfattar fastigheten som helhet (både byggnaden med installationer och omkringliggande mark) och ger en bra bild över fastighetens behov av underhåll och kondition över tid.

Fastighetsexperterna inom REAS kan hjälpa dig med allt från att besiktiga, analysera, inventera och mäta upp till att rapportera exakt vilka underhållskostnader ni bör budgetera för ur såväl kortare som längre perspektiv och upphandla tjänster enligt LOU (lagen om offentlig upphandlig) och Aff (Avtal för fastighetsförvaltning och service). De kan helt enkelt följa med dig från start till mål.

Aareons fastighetssystem Incit Xpand är Sveriges mest kompletta fastighetssystem, med moduluppbyggd mjukvara som låter dig använda de delar du vill och behöver. Varken mer eller mindre. Våra tjänster fungerar likadant. Du avgör själv om du vill ha hjälp med valda delar eller om du bara vill lämna över ritningarna och låta oss sköta resten.

GARANTERAT RÄTT NIVÅ FÖR UNDERHÅLLS- OCH SKÖTSELPLANER

Ett vanligt problem i arbetet med underhållsplaner är svårigheten att hitta rätt detaljnivå på underhållet. Planer blir antingen för omfattande eller för generella. För att kunna hämta hem vinsterna i arbetet med underhållsplanering måste planeringen också vara genomförbar. En för detaljerad underhållsplan gör det svårt att utföra åtgärder rationellt. En alltför generell underhållsplan gör det lätt att tappa den kvalitet som underhållsplanen ska ge. Det är också lätt hänt att arbetet med att skapa underhållsplaner blir tidskrävande, eftersom det är en arbetsuppgift som bara utförs vart 10–30 år.

Grunden i den tjänst vi erbjuder bygger på vår expertis – att lägga såväl skötselplanering som underhållsplanering på rätt nivå för respektive fastighet och organisation. När REAS levererar en rapport är det en redogörelse med 30 års perspektiv. Du som vill låter REAS konsulter föra in alla data direkt i Incit Xpand och får en både tidssatt och kostnadssatt underhållsplan att utgå från. Om du inte använder Incit Xpand finns dina data ändå sparade hos oss, så länge du vill.

REAS experter använder alltid Incit Xpand för att maximera kvaliteten och spara tid när vi utför arbeten för dig, även om du själv inte har mjukvaran.

REAS Konsult

HÅLLBARHET FÖR BÅDE PLÅNBOK OCH MILJÖ

Aareon har publicerat års- och underhållskostnader i bokserien REPAB Fakta sedan 1960-talet. Det är kunskaper vi drar nytta av även i våra förvaltningstjänster. Här hittar du helt enkelt gedigen bakgrund i fastighetsbranschen. När du köper tjänster av oss anlitar du lång erfarenhet och kompetens inom allt från förvaltning, projektledning, detaljplanering och rivning till projektering, upphandling och miljöcertifiering. Vi hoppas att det gör dig trygg med att vi effektivt kan leverera hög träffsäkerhet och kvalitet, som kan hjälpa dig att spara pengar när du anlitar oss.

Grejar du jobbet själv? Ta hjälp av vår bokserie REPAB Fakta

REPAB FAKTA – STANDARD PÅ MARKNADEN

Bokserien REPAB Fakta innehåller all information du behöver för en effektiv fastighetsförvaltning och hjälper dig att bli expert på din fastighet. Oavsett om du är förvaltare, ekonom, byggchef, upphandlare, delägare i en bostadsrättsförening …

REPAB-böckerna ger dig tillgång till mängder av användbar information, som mallar för underhållsplaner och aktuella rikstäckande jämförelsesiffror för olika typer av byggnader så att du kan se hur din fastighet står sig i jämförelse mot rikssnittet. Enkelt och tydligt. Med tillgång till övergripande nyckeltal som riktvärden och statistik för olika fastighetstyper blir prioriteringar och förbättringsåtgärder tydliga.

Bokserien består av två olika typer av faktaböcker: årskostnadsböcker och underhållskostnadsböcker. Böckerna är idag, med sina prisredovisningar och statistik, mer eller mindre standard på den svenska marknaden. Många myndigheter, organisationer och bostadsrättsföreningar mäter kostnader och bemanning baserat på informationen i våra böcker.

Jag har jobbat i fastighetens alla skeden – från detaljplanering till rivning

Patrick Andersson

Vi arbetar alltid med miljön i åtanke

Patrick Andersson
Engagement Manager, Real Estate Advisory Service

to top