VI VÄRDESÄTTER DIN INTEGRITET

Cookies hjälper oss att tillhandahålla denna webbplats för dig.

Tekniska cookies

Tekniska cookies är viktiga för att göra ditt besök på denna webbplats användarvänligt och säkert. Därför kan du inte inaktivera tekniska cookies.

Cookies och spårning

Olika onlinetjänster från tredje part hjälper oss att berika webbplatsen med ytterligare funktioner. Dessa tjänster förbättrar användarupplevelsen genom att samla in statistisk information om besök på webbplatsen samt information om användarnas beteende (spårning). Därför skulle vi vara glada om du accepterar tillhörande kakor och spårning.

settings
analytics
analytics
linkedin
youtube

Detaljerad information om cookies och spårning

Detaljerad information finns på sidan Integritetspolicy där du kan aktivera eller inaktivera cookies och spårning under sekretessinställningar.

P27 - Nordic Payment

Nyheter

Spaning: Utvecklingen av betalflöden för fastighetsbranschen

Nya gemensamma standarder och plattformar för betalflöden möjliggör för enklare betalningsalternativ samt innovativa tjänster och nya leverantörer. I fokus står kunden – hyresgästen – och användarupplevelsen.

Banker i Norden enas kring ett gemensamt initiativ - P27

- Så länge jag har varit verksam har bankgirobetalningar och autogiro varit dominerande betalsätt i Sverige, det har varit normen för oss i fastighetsbranschen. Nu märker vi att det händer mycket hos de nordiska bankerna och bland nya start-ups inom betalningslösningar. Vi ser att etablerade standarder och regelverk håller på att förändras – till förmån för nya, enklare betalningsalternativ, säger Christofer Andersson, Customer Engagement Consultant på Aareon Nordic. 

Den utveckling som nu sker i Norden drivs på av Europeiska standarder för gemensamma betalningslösningar, såsom ISO 20022 och Single Euro Payment Area (SEPA). Samtidigt enas banker i Norden kring ett gemensamt initiativ, Nordic Payment Platform (P27).

- Med P27 kommer alla företag i Norden att använda sig av gemensamma filformat inom några år. Initiativet är fortfarande i ett informationsstadie från bankernas sida men de kommande åren kommer vi att se både stora förändringar och möjligheter för våra kunder. I det ser vi också att en del av de format som används idag kommer att försvinna, både för ingående och utgående betalningar. Men det ligger fortfarande några år fram i tiden, säger Christofer Andersson.

Med nya, öppna format kommer fler tjänster för innovation inom betalflöden att tillgängliggöras. Fastighetsbranschen, som omsätter stora belopp, kommer att påverkas av utvecklingen som nu får ny kraft.

- Teknologisk innovation inom finanssektorn och ökat informationsutbyte mellan banker och organisationer kommer förändra hur vi gör, och kontrollerar, våra betalningar. Betalningstrender rör sig mot att kunden själv vill äga sin data och förväntar sig samma nivå av service och teknik som privatpersoner som konsumerar inom t.ex. E-handel. Vi kommer även se att kunder i högre grad förväntar sig att utföra ärende i en app eller den utrustning de själva väljer, säger Christofer Andersson.

"Artificiell intelligens kommer kunna automatisera hur vi jobbar"

Christofer Andersson spår att vi i framtiden kommer att förlita oss allt mer på t.ex. artificiell intelligens även för betalflöden och att vi med det kommer se en minskning av manuella arbetsuppgifter till förmån för automatisering.
- Artificiell intelligens kommer kunna automatisera hur vi jobbar och skulle t.ex. kunna ersätta attestanter i ett attestflöde genom att se på mönstret för in- och utbetalningar. Stora fastighetsbolag gör detta idag – automatiska avstämningar, valutabetalningar osv. Små och mellanstora fastighetsbolag har tidigare haft svårt att göra det men nu ändras förutsättningar för just dessa, säger Christofer Andersson.

Innovationer inom betalflöden öppnar upp för nya möjligheter

Fastighetsägare i Norden kommer att kunna dra nytta av den nya betalinfrastrukturen som nu utvecklas. Stora fastighetsbolag som jobbar gränsöverskridande kommer att kunna arbeta mer likartat och in- och utbetalningar inom Europa kommer att underlättas. Mindre och mellanstora fastighetsbolag kommer få tillgång till lösningar som tidigare varit svåra för dem att tillgodogöra sig.

- Ett exempel på fördelar med den nya betalinfrastrukturen gäller de samarbeten våra kunder har med underentreprenörer. Här har vi kunnat se en tydlig trend i att fler och fler jobbar med underleverantörer från andra länder i Europa. Fastighetsbranschen som tidigare har varit väldigt regionalt styrd kommer nu enklare att kunna jobba med utbetalning till underleverantörer utanför Sverige, säger Christofer Andersson.

Med de nya regelverk och standarder som nu införs kommer fastighetsbranschen enklare kunna tillgodogöra sig ny teknik. I den utvecklingen står hyresgästens behov och förväntningar i centrum.

- Idag finns förväntningar hos hyresgäster att kunna använda de betalsätt de är vana vid. Där ser vi att Swish, Kivra och Klarna m.fl. seglat upp som populära betalsätt. För fastighetsbolagen finns det en naturlig önskan att kunna erbjuda sina kunder detta. Här är konkurrensen hög och nya lösningar utvecklas hela tiden för att erbjuda enkla, snabba och säkrar tjänster inom just betalningslösningar och vi kan förvänta oss fler värdeskapande lösningar för just fastighetsbranschen, säger Christofer Andersson.

to top