Vi använder cookies

Aareon använder cookies för att erbjuda dig den bästa möjliga upplevelsen på vår webbplats. För mer information om vilken data som lagras hittar du i vår sekretesspolicy. Om du godkänner användningen av cookies klickar du på knappen "Jag accepterar".

logoAareon

Azubi
23JAN2019

Nyheter
Event

Centrala Utbildningar

Utveckla dina kunskaper I Incit Xpand. Under våren har vi flera utbildningstillfällen i Stockholm och Göteborg för dig som är användare inom våra tekniska och administrativa moduler. Vi har kurser inom följande områden:

Xpand Grundutbildning – Effektivisera din arbetsdag!

Detta är ett perfekt tillfälle för dig som är ny men även för dig som arbetat i systemet tidigare och vill friska upp minnet vad gäller de olika funktionerna.

Vi kommer att visa funktioner och finesser som kommer att underlätta ert dagliga arbete. Du som kursdeltagare får ta del av både teori och praktiska övningar. Alla får tillgång till egen dator.

Vi kommer bland annat gå igenom: 
• Navigering och objektshantering i Fastighetsbasen
• Urval, favoriter och visualisering
• Sökningar och kontakthantering
• Rapporter, exporter och utskrifter
• Menysystemet 

Tid: kl. 09.00-16.00
Pris: 6.900 SEK/person ex. moms.

Göteborg - Lindholmspiren 5B
24 april & 14 maj
Anmäl dig HÄR

Stockholm - World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 
8 maj & 21 maj
Anmäl dig HÄR

Xpand - Skötsel

Kursen vänder sig till dig som på något sätt jobbar med planerad tillsyn och skötsel. Under utbildningen kommer vi gå igenom hur man skapar skötselplaner, planerar genomförande och följer upp vilket görs genom hantering av skötselarbetsordrar i modulen Ärendehantering. Även Incit Xpands register över skötselåtgärder som är en naturlig del i strukturen AFF15 kommer att gås igenom. Praktiska övningar kommer att ges i våra plattformar som är workspace och mobilitet. Slutligen kommer vi att gå igenom hur det är möjligt att skapa rapporter.

Vi kommer bland annat gå igenom:

Förkunskaper
Genomgången grundutbildning i Incit Xpand eller motsvarande grundkunskaper.

Tid: kl. 09.00-16.00
Pris: 6.900 SEK/person ex. moms

Göteborg - Lindholmspiren 5B
25 april
Anmäl dig HÄR

Stockholm - World Trade Center, Klarabergsviadukten 70
9 maj
Anmäl dig HÄR

Xpand - Hyra, Kontraktshantering

Utbildningen är perfekt för dig som arbetar med hyresadministration och kundreskontra. Oavsett om du arbetar med bostäder, lokaler eller bilplatser så kommer vi att ge dig rätt verktyg som förenklar din arbetsdag.

Du som kursdeltagare får ta del av både teori och praktiska övningar. Alla får tillgång till egen dator.

Vi kommer bland annat gå igenom:

• Skapa och samdebitera kontrakt
• Uppsägning och bevakning av kontrakt
• Grundhyra och Kontraktshyra
• Avisering
• Kreditera eller makulera
• Anstånd och amorteringsplan
• Favoriter

Göteborg - Lindholmspiren 5B
25 april
Anmäl dig HÄR

Stockholm - World Trade Center, Klarabergsviadukten 70
9 maj
Anmäl dig HÄR

Xpand - Ärendehantering

Kursen vänder sig till dig som på något sätt jobbar med ärendehantering (arbetsorder och felanmälningar). Under utbildningen kommer vi gå igenom arbetsorderflödet, statushantering, kommunikation med anmälare/beställare mm. Praktiska övningar kommer att ges i våra tre plattformar som är desktop, webb och mobilitet. Kursen behandlar också hur det är möjligt att skapa arbetsorder från andra programmoduler, såsom Skötsel, Besiktning och Planerat Underhåll. Slutligen kommer vi att gå igenom hur det är möjligt att skapa rapporter från modulerna Ärendehantering och Felanmälan.

Vi kommer bland annat gå igenom: 

• Olika arbetsordertyper och dess resursplanering
• Arbetsledning
• Genomförande och uppföljning
• Bevakning ärenden
• Rapportuttag 

Förkunskaper 
Genomgången grundutbildning i Incit Xpand eller motsvarande grundkunskaper.

Göteborg - Lindholmspiren 5B
15 maj
Anmäl dig HÄR

Stockholm - World Trade Center, Klarabergsviadukten 70
22 maj
Anmäl dig HÄR

Xpand - Planerat Underhåll

Syftet med kursen är att ge dig en komplett handledning i hur modulen Planerat Underhåll används i det dagliga arbetet. Under utbildningstillfället kommer vi gå igenom strukturen i underhållskostnadsboken som medföljer modulen. Vi kommer att gå igenom skapa och uppdatera underhållsplaner, detta även från webben (surfplattor, bärbara datorer etc.). Avslutningsvis kommer kursen att bestå av en genomgång i hur underhållsrapporter skapas i Incit Xpand samt hur det är möjligt att skapa skötselplaner från systemet.

Vi kommer bland annat gå igenom:
• Åtgärdsregister
• Skapa underhållsplan
• Revidera underhållsplan
• Kostnadsomräkningar
• Rapportuttag 

Förkunskaper 
Genomgången grundutbildning i Incit Xpand eller motsvarande grundkunskaper.

Göteborg - Lindholmspiren 5B
16 maj
Anmäl dig HÄR

Stockholm - World Trade Center, Klarabergsviadukten 70
23 maj
Anmäl dig HÄR

to top