VI VÄRDESÄTTER DIN INTEGRITET

Cookies hjälper oss att tillhandahålla denna webbplats för dig.

Tekniska cookies

Tekniska cookies är viktiga för att göra ditt besök på denna webbplats användarvänligt och säkert. Därför kan du inte inaktivera tekniska cookies.

Cookies och spårning

Olika onlinetjänster från tredje part hjälper oss att berika webbplatsen med ytterligare funktioner. Dessa tjänster förbättrar användarupplevelsen genom att samla in statistisk information om besök på webbplatsen samt information om användarnas beteende (spårning). Därför skulle vi vara glada om du accepterar tillhörande kakor och spårning.

settings
analytics
analytics
linkedin
youtube

Detaljerad information om cookies och spårning

Detaljerad information finns på sidan Integritetspolicy där du kan aktivera eller inaktivera cookies och spårning under sekretessinställningar.

aareon annual report 2020

Nyheter

Aareons årsrapport 2020

Aareons årsrapport 2020, med titeln "Pionjärarbete", visar Aareons banbrytande arbete som teknik- och branschledare. Genom nära samarbete med kunder och partners utvecklar Aareon användarorienterade, innovativa produkter med moderna arbetsmiljöer.

Aareon Årsrapport 2020

Läs Mer

Aareon är fortfarande på en tillväxtbana

Under ett år som kännetecknas av Covid-19-pandemin avslöjade Aareons affärsmodell hur robust den är, och företaget kan uppvisa ytterligare tillväxt i konsoliderade intäkter. Intäktsökningen för digitala lösningar var särskilt stark med 19 procent. Justerad EBITDA förväntas öka till 135 miljoner euro 2025.

Mainz, 25.03.2021 - Aareon, den ledande leverantören av ERP-programvara och digitala lösningar för den europeiska fastighetsindustrin och dess partners, fortsatte att växa 2020 och ökade sina konsoliderade intäkter med 2 procent till 258 miljoner euro. "Även under ett år som blev så utmanande av Covid-19-pandemin avleddes vi inte från vår tillväxtstrategi" understryker Aareons vd Dr. Manfred Alflen. "Baserat på en robust affärsmodell med en hög andel återkommande försäljningsintäkter kommer vi att växa ännu snabbare framöver, och vi kommer också att dra nytta av trycket mot digitalisering som utlöses av pandemin."

Under Covid-19-pandemin har företaget dragit nytta av sina digitala funktioner med cirka 1 800 anställda som arbetar hemifrån. Som meddelats utökade Aareon ytterligare sin portfölj av ERP och digitala lösningar. Ytterligare fusioner och förvärv - som övertagandet av CalCon Deutschland GmbH eller förvärvet av Arthur Online Ltd. i Storbritannien - bidrog till icke-organisk tillväxt. En kredit på upp till 250 miljoner euro har tagits ut för att finansiera framtida förvärv. Private equity-investeraren Advent Internationals köp av en minoritetsandel på 30 procent i Aareon markerade en speciell milstolpe i företagets historia. Ett värdeskapningsprogram lanserades i syfte att påskynda tillväxten, vilket leder till att justerad EBITDA förväntas öka till 135 miljoner euro 2025.

Koncernens intäkter högre - digitala lösningar intäkter växer med 19 procent

Aareon ökade sina konsoliderade intäkter med 2 procent till 258 miljoner euro (föregående år: 252 miljoner euro). Aareon Smart World-portföljen består av ERP-system för bostadsföretag och den kommersiella fastighetssektorn som kan förbättras med integrerade digitala lösningar för att automatisera processer och sammankoppla relevanta intressenter. Intäkterna från ERP-produkter (exklusive konsulttjänster) ökade med 3 procent På grund av Covid-19-pandemin minskade de totala intäkterna inom affärssegmentet ERP-lösningar med 2 procent från år till år (2020: 197 miljoner euro; 2019: 201 miljoner euro).

Den positiva effekten av Green Consulting - ett online-erbjudande som ursprungligen lanserades för att minska koldioxidutsläppen - kunde inte helt kompensera för de negativa effekterna av pandemin. Inom Aareons affärsmodell säkerställer ERP-system ett stabilt flöde av återkommande intäkter och är utgångspunkten för korsförsäljningsaktiviteter med digitala lösningar. Med 19 procent var tillväxttakten jämfört med föregående år i detta produktsegment särskilt dynamisk. Trots inverkan av Covid-19-pandemin och planerade accelererade framtida investeringar, kom Aareons justerade EBITDA strax under föregående årsnivå till 62 miljoner euro (föregående år: 64 miljoner euro).

Aareons tillväxt är tydlig även i betydligt högre antal anställda, som nådde 1795 per 31 december 2020 (föregående år: 1 631). De internationella dotterbolagen stod för 42 procent av arbetskraften (föregående år: 44,0 procent).

Utökad portfölj av digitala lösningar - virtuell assistent lanserad

Digitala lösningar är en viktig tillväxtfaktor för Aareon och företaget fortsätter att expandera detta segment. En ny produkt som lanserades i denna kategori var den AI-baserade virtuella assistenten känd som Neela. Efter lanseringen i Tyskland påbörjades marknadsföring i Storbritannien, Norden och Nederländerna. Lanseringen i Frankrike påbörjades i början av 2021. Neela kommer initialt att vara tillgänglig som en chatbot, så att fastighetsföretag kan svara automatiskt, särskilt på standardfrågor från sina kunder.

Fusioner och förvärv (M&A) - framgångsrika uppköp

Vårt förvärv av CalCon, München, Tyskland, trädde i kraft redan i början av 2020. Det gjorde det möjligt för Aareon att utöka sina lösningar för hantering av byggförhållanden och integrera dem i Aareon Smart World-ekosystemet. I december 2020 tecknade Aareon också ett avtal om att köpa en andel på 100 procent i Arthur Online Ltd. ("Arthur"), London, Storbritannien. Arthur erbjuder en förstklassig SaaS-lösning för fastighetsförvaltning som samlar fastighetsförvaltare, ägare, hyresgäster och entreprenörer på en enda plattform.

I synnerhet kommer affären att göra det möjligt för Aareon att utveckla marknaden för små och medelstora fastighetsförvaltare i Storbritannien. Mål för 2025: justerad EBITDA att öka till 135 miljoner euro Aareon hade tidigare planerat att öka sin justerade EBITDA till 110 miljoner euro fram till 2025. Tack vare det nyligen lanserade värdeskapningsprogrammet har målet nu reviderats upp till 135 miljoner euro (exklusive fusioner och förvärv). Med hänvisning till Aareon-koncernens framtida tillväxt säger Dr. Alflen: "Value Creation-programmet kommer att göra oss till en ännu starkare partner för våra kunder när vi går vidare med ambitiösa.

Mål för 2025: justerad EBITDA att öka till 135 miljoner euro

Aareon hade tidigare planerat att öka sin justerade EBITDA till 110 miljoner euro fram till 2025. Tack vare det nyligen lanserade värdeskapningsprogrammet har målet nu reviderats upp till 135 miljoner euro (exklusive fusioner och förvärv). Med hänvisning till Aareon-koncernens framtida tillväxt säger Dr. Alflen: "Program för värdeskapande kommer att göra oss till en ännu starkare partner för våra kunder när vi går vidare med ambitiösa planer för teknisk förfining av våra affärssystem och digitala lösningar, och utvidgar vår portfölj för deras fördel. Vi kommer att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare, eftersom vår företagstillväxt kommer att ge upphov till nya verksamhetsområden och utvecklingsmöjligheter. Vi har skapat en god grund för ytterligare förvärv. Sammantaget kommer vi att uppnå en betydande ökning av vår tillväxttakt, förbättra vår lönsamhet och därmed lägga till mervärde för våra aktieägare Aareal Bank och Advent International. "

Fördelningen för tillväxt är som följer:

Verksamhet: ERP 2025-programmet kommer att driva utvecklingen av ytterligare nya ERP-produktgenerationer och hjälpa till att utöka kundbasen. Dessutom ska marknadspenetrationen för ERP-lösningar för den kommersiella fastighetsmarknaden ökas aktivt och portföljen av digitala lösningar utvidgas.

Value Creation Program: Programmet fokuserar på att optimera produktlanseringar, inklusive förvärv av nya kunder och korsförsäljningsaktiviteter. Produkterna som Aareon erbjuder ska kombineras i förädlade processorienterade paket. Aareon vill öka marknadsföringen av sina programvaru-som-tjänster-erbjudanden, som de har gjort tillgängliga i flera år från sitt multi-certifierade Aareon Data Center. Detta kommer att öka andelen återkommande intäkter i portföljen ytterligare. Ytterligare åtgärder planeras som förenklar programvaruimplementeringen.

M&A: Aareon har en strukturerad strategi för fusioner och förvärv och har en M&A pipeline som ger ytterligare potential för att uppnå internationell skala. Företaget drar också nytta av M & A-nätverket och expertis från Advent International. Nya team för M&A och efter fusioner har inrättats för att fortsätta fusioner och förvärv. För att finansiera denna tillväxt tecknade Aareon en kredit på 250 miljoner euro 2020. Garanterad av Aareons moder, Aareal Bank, som innehar en andel på 70 procent i företaget, kan kreditraden dras ned efter behov. Framtida företagsförvärv kommer att påverka justerad EBITDA utöver de redan nämnda 135 miljoner euro.

År 2021 räknar Aareon med en betydande ökning av intäkterna, som kommer att uppgå till 276–280 miljoner euro (2020: 258 miljoner euro). Justerad EBITDA bör öka till 63–65 miljoner euro (2020: 62 miljoner euro). Denna prognos utesluter effekter av framtida fusioner och förvärv.

Aareon Årsredovisning 2020 publicerad Aareon

Årsredovisning 2020, med titeln "Pionjärarbete", visar Aareons anspråk på banbrytande arbete som teknik- och branschledare. Genom nära, konstruktivt utbyte med kunder och partners utvecklar Aareon användarorienterade, innovativa produkter - med moderna arbetsmiljöer som grund för kreativitet och inspiration.

to top