Vi använder cookies

Aareon använder cookies för att erbjuda dig den bästa möjliga upplevelsen på vår webbplats. För mer information om vilken data som lagras hittar du i vår sekretesspolicy. Om du godkänner användningen av cookies klickar du på knappen "Jag accepterar".

digital leadership

Integritetspolicy

Det är viktigt för oss att dina personuppgifter är skyddade och att du känner dig trygg när du besöker våra webbsidor.

Integritetspolicy

Vi är glada att du besöker vår hemsida och att du är intresserad av vårt företag och dess produkter och tjänster. Ansvarig för dataskydd är Aareon Norden AB E‑postadress info@aareon.se

Det är viktigt för oss att dina personuppgifter är skyddade och att du känner dig trygg när du besöker våra webbsidor. Personuppgifterna som registreras under besöken på våra webbsidor behandlar vi enligt lagstadgade bestämmelser, i synnerhet enligt EU‑direktivet GDPR (General Data Protection Regulation). Dessutom har Aareon ställt upp följande direktiv för hantering av personuppgifter, som utgör utgångspunkten för vårt förhållande till kunder och partners. Alla ändringar kommer att tillkännages utan dröjsmål på den här sidan. Därför ska du regelbundet besöka den här sidan och läsa den senaste versionen av vår integritetspolicy. Våra webbsidor kan innehålla länkar till webbsidor från andra leverantörer som inte omfattas av denna dataskyddsförklaring. Vi har varit noga i valet av länkar till andra leverantörer, men vi tar inget ansvar för innehållet och datasäkerheten hos webbsidorna som leverantörerna erbjuder.

Säkerhet

Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att den data som Aareon tillhandahåller ska vara skyddade från avsiktliga eller oavsiktliga manipuleringar, förluster, förstöring eller åtkomst av obehöriga personer. Våra säkerhets­åtgärder förbättras löpande i takt med den tekniska utvecklingen. Konfidentiella personliga uppgifter som överförs via internet skyddar vi därför genom kryptering. Alla våra medarbetare omfattas av tystnadsplikt.

Cookies

En cookie är en liten textfil som en webbleverantör sparar på din dator. Cookies används i första hand till att förbättra besöket på webbsidan och göra det snabbare och effektivare. Vi använder cookies för att erbjuda extrafunktioner som gör det bekvämare att använda våra webbsidor, säkerställer en felfri registreringsprocess eller samla in information om hur webbsidorna används så att vi kan förbättra dem. Vi använder två slags cookies: sessionscookies och permanenta cookies för hantering av cookies och kundinloggningar. Under en begränsad tid sparas information om hur du använder vår webbplats i filer på din dator. Nästa gång du besöker webbplatsen avläses informationen, så att exempelvis uppgifter som du angett tidigare inte behöver matas in igen. Du har möjlighet att radera cookies i din webbläsare och ändra dina webbläsar­inställningar så att cookies blockeras vid behov eller tillåts först när du godkänt att det sker. Om du blockerar lagring av cookies kanske du inte kan använda alla funktioner eller alla sidor på denna eller andra webbplatser.

Behandling av uppgifter vid besök på våra webbplatser

1. När du besöker våra webbplatser sparar vår webbserver som standard s.k. serverloggfiler: IP-adressen till din dator, datum och tid för din förfrågan, typen av webbläsare som du använder, operativsystemet i din dator samt sidan som du besöker oss från. Uppgifterna behövs för att garantera en tekniskt tillförlitlig drift. Inga personreferenser utöver dessa uppgifter skapas och det är inte heller avsikten. Vi förbehåller oss rätten till granskning för kontroll av eventuell olaglig användning.

2. Vi använder Google Analytics på våra webbplatser. Det är en analysprogramvara med öppen källkod som används för statistisk utvärdering av besökarnas förfrågningar. Google Analytics använder cookies. Användningsinformationen som skapas med hjälp av sessionscookies, inklusive vanliga användningsförhållanden (spårning), sparas enbart på Aareons egna servrar. Den överförda IP-adressen anonymiseras omedelbart efter behandlingen, innan adressen sparas. Du kan välja om du vill tillåta att en entydig webbanalyscookie sparas i din dator, så att webbplatsleverantören kan registrera och analysera olika typer av statistisk information. Om du inte vill det klickar du på följande länk. Observera att även inaktiveringscookien för Google Analytics raderas om du rensar sparade cookies från din webbläsare. Du måste utföra inaktiveringen igen ifall du använder en annan dator eller en annan webbläsare.

3. Inga andra personuppgifter registreras när du besöker våra webbsidor ifall du inte överlämnar dem frivilligt, exempelvis namn, hälsning, telefonnummer eller e‑postadress i samband med registrering, inloggning till vissa tjänster, marknadsföring, förfrågning eller insamling av företags- och produktrelaterad information, framställning av prisförslag eller avtalsgenomförande. Personuppgifterna som du uppger frivilligt sparas och används i de syften som anges.

4. Rättslig grund, mottagare, lagringstid

TypRättslig grundMottagareLagringstid
Serverloggfiler med IP adressberättigat intresse enligt artikel 6 avsnitt 1 f) i GDPR för tillförlitlig drift av webbplatserAnställda hos Aareon AG och dess dotterbolag20 dagar
Permanent cookie för cookiehanteringGodkännande enligt artikel 6 avsnitt 1 a) i GDPRAnställda hos Aareon AG och dess dotterbolag1 år
Sessionscookie för områden som kräver inloggningUppfyllande av avtal enligt artikel 6 avsnitt 1 b) GDPRAnställda hos Aareon AG och dess dotterbolagWebbläsarsession
Permanenta cookies för områden som kräver inloggningUppfyllande av avtal enligt artikel 6 avsnitt 1 b) GDPRAnställda hos Aareon AG och dess dotterbolag1 år
Google Analytics sessionscookieGoogle Analytics sessionscookieAnställda hos Aareon AG och dess datorbolag samt uppdragsleverantörer (provider)Webbläsarsession
Permanent inaktiveringscookie från Google AnalyticsGodkännande enligt artikel 6 avsnitt 1 a) i GDPRAnställda hos Aareon AG och dess datorbolag samt uppdragsleverantörer2 år
Frivilliga uppgifterGodkännande enligt artikel 6 avsnitt 1 a) i GDPR och Uppfyllande av avtal enligt artikel 6 avsnitt 1 b) GDPRAnställda hos Aareon AG och dess datorbolag samt uppdragsleverantörerLagstadgade lagringstider – kan vara kortare vid prisförslag eller förfrågningar (när svar har lämnats) och reklam (6 månader om annan tillämpning saknas)

Rättslig grund för (i) lagring av IP-adress är ett berättigat intresse enligt artikel 6 avsnitt 1 f) i GDPR för tillförlitlig drift av webbplatser, (ii) allmän användning av cookies, sessionscookies och Google analytics-cookies är ett godkännande enligt artikel 6 avsnitt 1 a) i GDPR, (iii) den permanenta cookien i ett område som kräver inloggning krävs för att uppfylla ett avtal enligt artikel 6 avsnitt 1 b) i GDPR och (iv) frivilliga uppgifter är ett godkännande enligt artikel 6 avsnitt 1 a) GDPR eller för att uppfylla ett avtal enligt artikel 6 avsnitt 1 b) i GDPR.

Aareons anställda och uppdragsanställda är möjliga mottagare och har därför inblick i uppgifterna i cookies samt de som angetts frivilligt. Lagringstiden för IP-adresser i serverloggfiler är 20 dagar, för sessionscookies den aktuella webbläsarsessionen, för permanenta cookies ett år och för inaktiveringscookien från Google Analytics två år. Information om avtalsuppfyllande samt frivilliga uppgifter omfattas av lagstadgade lagringstider, där uppgifter till en prisförfrågan eller produktförfrågan sparas i sex månader för marknadsföringsändamål efter det att förfrågan besvarades innan de raderas, ifall du inte har godkänt en förfrågan om längre lagringstid.

Den registrerades rättigheter

På begäran meddelar vi skriftligt enligt gällande lag om och i förekommande fall vilka personuppgifter om dig som vi har sparat. Du har också rätt att få uppgifterna korrigerade eller raderade, och du har rätt att begränsa behandlingen av dem, att neka framtida behandling samt rätt att få uppgifterna i ett överförbart format. Du har rätt att invända mot behandlingen hos en övervakande myndigheter.

Företagets dataskyddsansvariga

Enligt gällande bestämmelser har Aareon en egen dataskydds­ansvarig. Om du har frågor om hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta den dataskyddsansvariga direkt. DPO: Heiner Baab Datenschutzbeauftragter c/o Aareon AG Isaac-Fulda-Allee 6 55124 Mainz, Tyskland E-postadress: Datenschutzbeauftragter@aareon.com

eller

DPC: Sabine Vallenthin
Aareon Norden
Flöjebergsgatan 10, 431 37 MÖLNDAL
E-postadress: dataskyddsombud@aareon.com

to top