VI VÄRDESÄTTER DIN INTEGRITET

Cookies hjälper oss att tillhandahålla denna webbplats för dig.

Tekniska cookies

Tekniska cookies är viktiga för att göra ditt besök på denna webbplats användarvänligt och säkert. Därför kan du inte inaktivera tekniska cookies.

Cookies och spårning

Olika onlinetjänster från tredje part hjälper oss att berika webbplatsen med ytterligare funktioner. Dessa tjänster förbättrar användarupplevelsen genom att samla in statistisk information om besök på webbplatsen samt information om användarnas beteende (spårning). Därför skulle vi vara glada om du accepterar tillhörande kakor och spårning.

settings
analytics
analytics
linkedin
youtube

Detaljerad information om cookies och spårning

Detaljerad information finns på sidan Integritetspolicy där du kan aktivera eller inaktivera cookies och spårning under sekretessinställningar.

banner_2022_Reas

Tjäna på bra underhållsplanering

Kunskap om fastigheten är A och O för den som på något sätt är ansvarig för en fastighet. Bokserien REPAB Fakta innehåller all information du behöver för en effektiv fastighetsförvaltning.

FASTIGHETSÄGARE KAN SPARA MYCKET PÅ BRA UNDERHÅLLSPLANERING

En bra underhållsplan kan spara både tid och pengar – samtidigt som den värdesäkrar din fastighet. Det handlar om att undersöka och skapa en långsiktig plan för vilket underhåll fastigheten behöver, när åtgärderna bör genomföras och hur mycket det ska kosta.

Bokserien REPAB Fakta hjälper dig att bli expert på din fastighet. Oavsett om du är förvaltare, ekonom, byggchef, upphandlare, delägare i en brf … Med REPAB-böckerna får du tillgång till mängder av användbar information, som aktuella rikstäckande jämförelsesiffror för olika typer av byggnader och mallar för underhållsplaner. Enkelt och tydligt.

KOMPLETT UNDERHÅLLSPLANERING – EN GARANTERAT GOD INVESTERING

En komplett underhållsplan omfattar fastigheten som helhet (både byggnaden med installationer och den mark som byggnaden står på) och ger en bra bild över fastighetens behov av underhåll och kondition över tid. Samtidigt som underhållsplanen ökar din egen förståelse för fastigheten och dess underhållsbehov, så skapar den också förutsättningar för att du lättare ska kunna dela kunskapen med fler (som fastighetsskötare, hantverkare, styrelse, beslutsfattare eller nya medlemmar i bostadsrättsföreningen).

En av vinsterna med planerat underhåll är sänkta kostnader för förvaltning, eftersom det blir lättare att strukturera och förutse behov av kommande åtgärder. De flesta fel går att förutse och åtgärda innan de blir akuta och dyra ”brandkårsutryckningar”. Ett par andra stora fördelar som följer med kunskapen om vilka underhållskostnader och investeringar man bör budgetera för, är att man vet exakt vad som behöver ligga till grund både för att sätta rätt hyresnivåer och för att göra samlade större upphandlingar.

Att jobba planerat med underhåll i stället för med akut avhjälpande åtgärder gynnar kort sagt både fastigheten och plånboken.

STANDARD PÅ MARKNADEN

REPAB-serien består av två olika typer av faktaböcker: årskostnadsböcker och underhållskostnadsböcker. Böckerna är idag, med sina prisredovisningar och statistik, mer eller mindre standard på den svenska marknaden. Många myndigheter, organisationer och bostadsrättsföreningar mäter kostnader och bemanning baserat på informationen i våra böcker.

SÅ KAN DU ANVÄNDA REPAB FAKTA

Dina nuvarande sekretessinställningar förhindrar visning av YouTube-videor.

ÅRSKOSTNADER OCH NYCKELTAL

Med tillgång till nyckeltal och jämförelsesiffror för olika fastighetstyper blir prioriteringar och förbättringsåtgärder tydliga. Aareon erbjuder årskostnadsböcker för en rad fastighetstyper: vårdbyggnader, skolor, kontor, industrier, förskolor och bostäder. Böckerna innehåller övergripande nyckeltal som mediankostnader och förbrukning för respektive fastighetstyp, så att du kan se hur din fastighet står sig i jämförelse mot rikssnittet.

Årskostnadsböckerna fungerar lite som uppslagsverk, som kan hjälpa dig att sänka dina drift- och underhållskostnader. Perfekt vid budgetarbete, årsavstämningar, kostnadsanalyser, hyresförhandlingar, projektering och projektledningsarbeten – och om du vill jämföra dig mot ett genomsnittligt fastighetsbestånd. De är uppdelade i tre till fyra huvudavsnitt: begrepp, riktvärden, statistik och ibland även artiklar.

Begrepp

Vi är måna om att de begrepp och definitioner som används i böckerna ska vara tydligt definierade och avgränsade. Därför finns en introduktion som beskriver begrepp inom fastighetsförvaltningen.

Riktvärden

Vilken nivå bör din fastighet ligga på? Vi går igenom ett antal typfastigheter och redovisar vanliga kostnader, normal förbrukning och tidsåtgång. 

Statistik

Statistikavsnittet använder du när du vill jämföra dig med andra. Underlagen kommer från förvaltare och fastighetsägare i hela landet. Genom att jämföra dina egna förvaltningskostnader med liknande fastigheter kan du förstå om något behöver ses över.

Artiklar

Om det finns aktuella ämnen att lyfta inom det berörda fastighetsområdet så tar vi upp dem här, det kan handla om till exempel skattefrågor eller lagändringar.

Böckerna finns tillgängliga i både digitalt och tryckt format – och du kan välja om du vill köpa dem som lösnummer eller genom abonnemang. Här kan du beställa 2022 års bokversioner.

UNDERHÅLLSKOSTNADER OCH CHECKLISTOR

I REPAB-serien ingår två större kalkylverk för underhållskostnadsberäkning, med information om sammanlagt 4 900 åtgärder för fastighetsunderhåll. Boken ”Underhållskostnader” innehåller överskådliga tabeller med detaljerad information om tidsåtgång, material- och arbetskostnader för 4 500 åtgärder inom fastighetsunderhåll. Resterande 400 åtgärder hittar du i den separata boken ”Antikvariska åtgärder”. En checklista följer med i en separat bok, som är enkel att ta med sig ut på plats när man utför besiktning av underhållsåtgärder.

Informationen hjälper dig att planera och budgetera underhållsåtgärder i dina fastigheter, underlätta arbetet med att upprätta en långsiktig underhållsplan och skapa överblick och kontroll över underhållskostnaderna.

Information finns om varje åtgärd:

Underhållsåtgärderna omfattar:

ANTIKVARISKA ÅTGÄRDER

Förvaltning av byggnader med kulturhistoriskt värde är ofta en utmaning, på grund av alla bestämda krav på underhåll och renovering som fastighetsägare måste uppfylla. Därför finns en särskild bok som enbart behandlar antikvariska åtgärder – oumbärlig för dig som ansvarar för underhåll på byggnader med ett kulturhistoriskt värde.

Se hela sortimentet här

40 ÅR AV SAMLAD KUNSKAP – UNDER STÄNDIG UPPDATERING

Aareon har publicerat års- och underhållskostnader i bokserien REPAB Fakta sedan 1960-talet. Faktaböckerna rymmer nu alltså mer än 40 år av samlad kunskap och har blivit oumbärliga verktyg för de flesta som arbetar med fastighetsförvaltning.

Det är ett omfattande arbete som ligger bakom böckerna, vars siffror självklart uppdateras kontinuerligt. Varje år hämtar vi in information från förvaltare, myndigheter och konsulter i hela landet – för att sedan kunna sammanställa och uppdatera allt i böckerna.

TJÄNSTER FÖR EFFEKTIVARE FÖRVALTNING

Våra faktaböcker är ett viktigt verktyg, men för att kunna hämta hem vinsterna i arbetet med underhållsplanering måste planeringen också vara genomförbar. Ett vanligt problem i arbetet med underhållsplaner är svårigheten att hitta rätt detaljnivå på underhållet. Planen blir antingen för omfattande eller för generell. Det är också lätt hänt att arbetet med att skapa underhållsplaner blir tidskrävande, då det är en arbetsuppgift som bara utförs vart 10–30 år. 

Om du vill kan du ta hjälp av våra konsulters erfarenheter och expertis för att garantera rätt nivå på underhållsplaneringen. De kan hjälpa dig med allt från att analysera, inventera och mäta upp till att rapportera exakt vilka underhållskostnader ni bör budgetera för ur såväl kortare som längre perspektiv och upphandla tjänsterna enligt AFF och LOU. De kan helt enkelt följa med dig från start till mål. Du avgör själv vilka delar du vill ha hjälp med eller om du helst bara vill lämna över ritningarna och låta oss sköta resten. Här kan du läsa mer om vår Real Estate Advisory Service (REAS).

to top