Vi använder cookies

Aareon använder cookies för att erbjuda dig den bästa möjliga upplevelsen på vår webbplats. För mer information om vilken data som lagras hittar du i vår sekretesspolicy. Om du godkänner användningen av cookies klickar du på knappen "Jag accepterar".

Banner REAS 2021

Bli expert på din fastighet

Vår bokserie REPAB Fakta innehåller all information som behövs för en effektiv fastighetsförvaltning. Tillsammans med våra byggnadstekniska tjänster kan vi förenkla ert arbete.

VÅR BOKSERIE REPAB FAKTA

Vi på Aareon vet hur viktigt det är att ha bra kunskap om sina fastigheter. Därför har vi valt att producera en bokserie som gör det enkelt att jobba effektivt med fastighetsförvaltning. Böckerna kallar vi för REPAB fakta och de innehåller mängder med användbar information för ditt dagliga arbete, till exempel nyckeltal och underhållskostnader.

I bokserien REPAB Fakta har Aareon publicerat års- och underhållskostnader i över 40 år. Böckerna  är oumbärliga verktyg för alla er som arbetar med fastighetsförvaltning. Med tillgång till nyckeltal för olika fastighetstyper blir prioriteringar och förbättringsåtgärder tydliga. Böckerna blir uppslagsverk som hjälper dig att sänka dina drift- och underhållskostnader och är särskilt användbara vid budgetarbete, årsavstämningar, årskostnadsanalyser, hyresförhandlingar, projekterings- och projektledningsarbeten.

Det finns böcker för flera fastighetstyper; vårdbyggnader, skolor, kontor, industrier, förskolor och bostäder. I kalkylverket Underhållskostnader finns detaljerad information om 4 900 åtgärder, varav 350 är antikvariska åtgärder inom fastighetsunderhåll. Detta hjälper dig att planera och budgetera underhållskostnader för dina fastigheter.

Böckerna finns både online och som tryckta böcker, för att nyckeltalen ska vara tillgängliga var du än befinner dig.

SÅ KAN DU ANVÄNDA REPAB FAKTA

BUDGETERA MED ÅRSKOSTNADSBÖCKERNA

Årskostnadsöckerna innehåller övergripande nyckeltal för flera fastighetstyper; vårdbyggnader, skolor, kontor, industrier, förskolor och bostäder. Böckerna är användbara vid budgetarbete, årsavstämningar, årskostnadsanalyser, hyresförhandlingar, projekterings- och projektledningsarbeten.


Genom att enkelt få tillgång till nyckeltal för olika fastighetstyper, vet du var du behöver lägga din energi på förbättringsåtgärder. Böckerna blir uppslagsverk som kan hjälpa dig att sänka dina drift- och underhållskostnader. Årskostnadsböckerna är särskilt användbara vid budgetarbete, årsavstämningar, årskostnadsanalyser, hyresförhandlingar, projekterings- och projektledningsarbeten. Få snabb hjälp med dina fastigheters nyckeltal vid budgetarbete!

REPAB Fakta Årskostnader är hjälpmedel för dig som vill jämföra dina egna nyckeltal för drift- och underhåll med andras. Varje bok är uppdelad i tre huvudavsnitt och flera av dem avslutas med aktuella artiklar på fastighetsområdet.


UNDERHÅLLSKOSTNADER OCH CHECKLISTOR

Kalkylverket Underhållskostnader innehåller detaljerad information om 4 500 åtgärder inom fastighetsunderhåll. Informationen hjälper dig att planera och budgetera underhållsåtgärder i dina fastigheter. Slå upp vad du behöver direkt online eller i bokens överskådliga tabeller.

Det omfattande kalkylverket Underhållskostnader är ett planerings- och kalkylverktyg vid ombyggnad, reparation och underhållsplanering. I boken redovisas aktuell kostnad, tidsåtgång och intervall för ca 4500 åtgärder. Med hjälp av uppgifterna kan du upprätta en detaljerad långsiktig underhållsplan och få kontroll över underhållskostnaderna. Checklista får du i en separat bok som är enkel att ta med sig.

Information finns om varje åtgärd:

Underhållsåtgärderna omfattar:


ANTIKVARISKA ÅTGÄRDER

Förvaltningen av byggnader med kulturhistoriskt värde är en utmaning på grund av alla speciella krav på underhåll och renovering. Därför finns en särskild bok som enbart behandlar antikvariska åtgärder. Denna bok är oumbärlig om du utför underhåll på byggnader med ett kulturhistoriskt värde, eftersom det då finns speciella krav som du som fastighetsägare måste uppfylla.

Begrepp
Aareon arbetar mycket med att de begrepp och definitioner som används i böckerna ska vara tydligt definierade och avgränsade. Därför finns en introduktion där vi beskriver begrepp inom fastighetsförvaltningen.

Riktvärden
Här går vi igenom ett antal typfastigheter och redovisar vanliga kostnader, normal förbrukning och tidsåtgång. Välj den fastighetskategori som bäst överensstämmer med din. Vilken nivå bör din fastighet ligga på?

Statistik
Statistikavsnittet används när du vill jämföra dig med andra. Underlagen kommer från förvaltare och fastighetsägare i hela landet. Jämför dina egna förvaltningskostnader med liknande fastigheter. Det är ett bra sätt att veta om något behöver ses över!

Artiklar
Aktuella ämnen på området, så som skattefrågor eller lagändringar.


HITTA RÄTT DETALJNIVÅ FÖR ER UNDERHÅLLSPLAN

För att kunna hämta hem vinsterna i arbetet med underhållsplanering måste planeringen vara genomförbar. Ett vanligt problem som uppstår vid skapandet av underhållsplaner är att inte lyckas hitta rätt detaljnivå på underhållet. Planen blir antingen för omfattande eller för generell.  

- Grunden i den tjänst vi erbjuder är vår expertis - att lägga underhållsplaneringen på rätt nivå för respektive fastighet och organisation. En för detaljerad underhållsplan gör att åtgärden inte kan utföras på ett rationellt sätt. Samtidigt är det en balansgång i att inte heller vara så generellt så att vi tappar den kvalité som underhållsplanen ska ge oss, säger Patrick Andersson,  Engagement Manager på Aareon.

TJÄNSTER FÖR EFFEKTIVARE FÖRVALTNING

Real Estate Advisory Service (REAS) är Aareons kompletta erbjudande inom konsulting och faktautgivning. Våra konsulter kan hjälpa er med allt från analyser, upphandlingar, underhålls- och skötselplaner och mycket mer. Arbetar ni med Incit Xpand? Då kan mycket av arbetet göras direkt i systemet med underlag från nyckeltalen i REPAB Faktaböcker.

VÅRA KONSULTER

Vi som jobbar med Aareons REPAB fastighetsrådgivare är alla fastighetsingenjörer med fokus på förvaltning och är verksamma över hela norden.


UNDERHÅLLSPLANER

Med en bra underhållsplan kan du spara tid och pengar samtidigt som du värdesäkrar din fastighet. Våra konsulter hjälper er med inventering, uppmätning och vid behov, inmatning i Incit Xpand. När arbetet är klart får ni utförliga rapporter över vilka underhållskostnader och investeringar som det bör budgeteras för.

DRIFTSPLANERING

En digitaliserad driftsplan innebär trygghet. Ert fastighetssystem hjälper er att hålla koll på vad som ska göras och när det ska ske. Bättre koll minskar mängden avhjälpande underhåll och ger lägre kostnader. Genom att jämföra nyckeltalen får du full kontroll över drift- och underhållskostnader.

Minimera risken för obehagliga överraskningar i er driftsplanering!

UTBILDNINGAR

Aareon erbjuder utbildningar inom bland annat underhållsplanering, skötseldimensionering och nyckeltalsanalyser. Vill du ha en skräddarsydd utbildning inom ramen för det Real Estate Advisory jobbar med är du välkommen att höra av dig så återkopplar vi med ett förslag på utbildning, helt efter era önskemål.

UPPHANDLING AV ENTREPRENADER

Vi har lång erfarenhet av att upphandla entreprenader för små och stora projekt, för mindre BRF:er och den privata samt offentliga marknaden (LOU). Vi agerar som en stöttande, oberoende part vilket ger er trygghet i en helt objektiv utvärdering med bästa möjliga pris och kvalitet. Vi finns tillgängliga för helhetsansvar, delansvar eller rådgivning samt stöd.

GENERELL UTVÄRDERING AV ERT FASTIGHETSBESTÅND

Ibland är det svårt att uttala sig om helheten i hur ett bestånd mår - och vad som ska prioriteras. Vi hjälper er med en snabb och precis analys av hur ert fastighetsbestånd ligger till, i förhållande till svensk standard. Detta ger er konkreta svar på var ni får ut mest effekt, var ni ska lägga era resurser och prioriteringar.

BYGGLOV OCH KONTROLLANSVAR

Med över 25 års erfarenhet av bygglovsansökningar kan vi stötta er igenom hela processen. Från startbesked och vidare via kontrollansvarig till ert godkända slutbesked. 


to top