Vi använder cookies

Aareon använder cookies för att erbjuda dig den bästa möjliga upplevelsen på vår webbplats. För mer information om vilken data som lagras hittar du i vår sekretesspolicy. Om du godkänner användningen av cookies klickar du på knappen "Jag accepterar".

Faktaböcker

Sänk dina kostnader med våra årskostnadsböcker

Vår bokserie REPAB Fakta innehåller den information du behöver för en effektiv fastighetsförvaltning. Böckerna levereras både inbundna och digitalt, så du har informationen nära till hands.

REPAB Fakta Årskostnadsböcker

I bokserien REPAB Fakta har Aareon publicerat årskostnader i snart 40 år. Numera finns de både online och som tryckta böcker, för att nyckeltalen snabbt ska vara tillgängliga var du än befinner dig. De är oumbärliga verktyg för alla som arbetar med fastighetsförvaltning. Genom att enkelt få tillgång till nyckeltal för olika fastighetstyper, vet du var du behöver lägga din energi på förbättringsåtgärder. Böckerna blir uppslagsverk som hjälper dig att sänka dina drift- och underhållskostnader och är särskilt användbara vid budgetarbete, årsavstämningar, årskostnadsanalyser, hyresförhandlingar, projekterings- och projektledningsarbeten. Det finns böcker för följande fastighetstyper; vårdbyggnader, skolor, kontor, industrier, förskolor och bostäder.

I kalkylverket Underhållskostnader finns detaljerad information om 4 900 åtgärder, varav 400 är antikvariska åtgärder inom fastighetsunderhåll. Detta hjälper dig att planera och budgetera underhållskostnader för dina fastigheter.

 

REPAB Fakta Årskostnader

Böckerna innehåller övergripande nyckeltal för följande fastighetstyper; vårdbyggnader, skolor, kontor, industrier, förskolor och bostäder. Böckerna är användbara vid budgetarbete, årsavstämningar, årskostnadsanalyser, hyresförhandlingar, projekterings- och projektledningsarbeten.

I bokserien REPAB Fakta har Aareon publicerat Årskostnader i snart 40 år. Numera finns de både online och som tryckta böcker, för att nyckeltalen snabbt ska vara tillgängliga var du än befinner dig! De är oumbärliga verktyg för alla som arbetar med fastighetsförvaltning.
Genom att enkelt få tillgång till nyckeltal för olika fastighetstyper, vet du var du behöver lägga din energi på förbättringsåtgärder. Böckerna blir uppslagsverk som kan hjälpa dig att sänka dina drift- och underhållskostnader. Årskostnadsböckerna är särskilt användbara vid budgetarbete, årsavstämningar, årskostnadsanalyser, hyresförhandlingar, projekterings- och projektledningsarbeten.
Få snabb hjälp med dina fastigheters nyckeltal vid budgetarbete!

REPAB Fakta Årskostnader är hjälpmedel för dig som vill jämföra dina egna nyckeltal för drift- och underhåll med andras. Varje bok är uppdelad i tre huvudavsnitt och flera av dem avslutas med aktuella artiklar på fastighetsområdet.

faktaböcker erbjudande

Böckerna digitalt och online – 50% rabatt

Alla användare av REPAB Fakta kan välja att få böckerna digitalt. Du som kund får en unik inloggning för samtliga dina böcker, oavsett om du har köpt en eller flera böcker. I år erbjuder vi 50% rabatt på den digitala versionen av samma bok när du beställer den tryckta upplagan. Fördelen med att ha tillgång till böckerna online är att du alltid har nära till all information, oavsett var du befinner dig.

Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Är du ny användare, registrera din e-post som användarnamn och återställ lösenordet. Du kan byta lösenord när du loggar in.

Beställ våra böcker online

Testa våra böcker! Demo >>
Prisuppgifter och beställning av Repab Faktaböcker>>
Dina faktaböcker online >>

Underhållskostnader, Checklista och Antikvariska åtgärder

Kalkylverket Underhållskostnader innehåller detaljerad information om 4 900 åtgärder, varav 400 är antikvariska åtgärder inom fastighetsunderhåll. Informationen hjälper dig att planera och budgetera underhållsåtgärder i dina fastigheter. Slå upp vad du behöver direkt online eller i bokens överskådliga tabeller.

REPAB Fakta Underhållskostnader med Checklista

Det omfattande kalkylverket Underhållskostnader är ett planerings- och kalkylverktyg vid ombyggnad, reparation och underhållsplanering. I boken redovisas aktuell kostnad, tidsåtgång och intervall för ca 4500 åtgärder. Med hjälp av uppgifterna kan du upprätta en detaljerad långsiktig underhållsplan och få kontroll över underhållskostnaderna. Checklista får du i en separat bok, som är enkel att ta med sig.

Följande information finns om varje åtgärd:

Underhållsåtgärderna omfattar:

REPAB Fakta Antikvariska åtgärder
Förvaltningen av byggnader med kulturhistoriskt värde är en utmaning på grund av alla speciella krav på underhåll och renovering. Därför finns en särskild bok som enbart behandlar antikvariska åtgärder. Denna bok är oumbärlig om du utför underhåll på byggnader med ett kulturhistoriskt värde, eftersom det då finns speciella krav som du som fastighetsägare måste uppfylla.

Begrepp
Aareon arbetar mycket med att de begrepp och definitioner som används i böckerna ska vara tydligt definierade och avgränsade. Därför finns en introduktion där vi beskriver begrepp inom fastighetsförvaltningen.

Riktvärden
Här går vi igenom ett antal typfastigheter och redovisar vanliga kostnader, normal förbrukning och tidsåtgång. Välj den fastighetskategori som bäst överensstämmer med din.
Vilken nivå bör din fastighet ligga på?

Statistik
Statistikavsnittet används när du vill jämföra dig med andra. Underlagen kommer från förvaltare och fastighetsägare i hela landet. Jämför dina egna förvaltningskostnader med liknande fastigheter. Det är ett bra sätt att veta om något behöver ses över!

Artiklar
Aktuella ämnen på området, så som skattefrågor eller lagändringar.

Beställ våra böcker online

Testa våra böcker! Demo >>
Prisuppgifter och beställning av Repab Faktaböcker>>
Dina faktaböcker online >>

Faktaböckerna – 40 år av samlad kunskap

Rolf Eriksson Produktionsplanering AB – REPAB – startade på 60-talet med konsultuppdrag inom bland annat fastighetsförvaltning.
Med uppdrag för både privata och kommunala bolag och många forskningsrapporter för bland annat Byggforskningsrådet skapade man en stor kunskapsbank med mycket gott renommé. För att fler inom fastighetsbranschen skulle få tillgång till denna kunskap, började REPAB för 40 år sedan att ge ut dem i bokform.

Första utgåvan av Underhållskostnadsboken var ett tunt litet häfte som i dag har växt till en tjock volym med över 4 500 åtgärdskoder. Numera ges böckerna ut en gång per år av Aaeron Nordic. De unika åtgärdskoderna med register finns även digitalt i Aaerons Nordics  system Incit Xpand.

Nyckeltalsboken Årskostnader finns för bostäder, kontor, industri, skolor, förskolor samt vårdbyggnader. Nyckeltalsböckerna används ofta vid budgetarbete, årskostnadsanalyser, hyresförhandlingar, projekterings- och projektledningsarbete mm. Med hjälp av faktaböckerna blir det enklare att ha koll på både kostnaderna och branschen.

Dina experter på Aareon

Kontakta Real Estate Advisory Service-avdelningen

reas@aareon.com
Tel: 031-725 43 00

to top