Vi använder cookies

Aareon använder cookies för att erbjuda dig den bästa möjliga upplevelsen på vår webbplats. För mer information om vilken data som lagras hittar du i vår sekretesspolicy. Om du godkänner användningen av cookies klickar du på knappen "Jag accepterar".

educations group computer

Event

Centrala Utbildningar

Utveckla dina kunskaper i Aareon Incit Xpand. Under hösten har vi flera utbildningstillfällen i Stockholm, Göteborg och Umeå för dig som är användare inom våra tekniska och administrativa moduler. Vi har kurser inom följande områden:

Aareon Incit Xpand - kopplat till GDPR

Den här dagen fokuserar vi på att ge er verktyg för att kunna komma igång med rensningar och få en förståelse för övriga funktioner som finns i Xpand kopplat till GDPR.
Du som kursdeltagare får ta del av både teori och praktiska övningar. Alla får tillgång till egen dator.


Vi kommer bl.a. gå igenom:

Tid: 09.00-16.00
Pris:
6900:-/utbildning och person ex moms

Göteborg: LEXICON, Stora Badhusgatan 18-20
Tisdag 5/12 Xpand kopplat till GDPR
Anmäl dig här

Stockholm: LEXICON, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70
Tisdag 4/12 Xpand kopplat till GDPR
Anmäl dig här

Aareon Incit Xpand grundutbildning – Effektivisera din arbetsdag!

Nu är det dags för utbildning i grunderna av Incit Xpand. Detta är ett perfekt tillfälle för dig som är ny men även för dig som arbetat i systemet tidigare och vill friska upp minnet vad gäller de olika funktionerna. Vi kommer att visa funktioner och finesser som kommer att underlätta ditt dagliga arbete. Du som kursdeltagare får ta del av både teori och praktiska övningar.

Vi kommer bl.a. att gå igenom:

    •    Navigering och objektshantering i Fastighetsbasen
    •    Urval, favoriter och visualisering
    •    Sökningar och kontakt och dess roller
    •    Rapporter, exporter och utskrifter
    •    Menysystemet

Alla får tillgång till egen dator.

Tid: 09.00-16.00
Pris:
6900:-/utbildning och person ex moms

Göteborg: LEXICON, Stora Badhusgatan 18-20
Tisdag 19/11 Grundutbildning
Anmäl dig här

Stockholm: LEXICON, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70
Tisdag 26/11 Grundutbildning
Anmäl dig här

Umeå - LEXICON, Skolgatan 52
Onsdag 3/12 Grundutbildning
Anmäl dig här

Aareon Incit Xpand Hyra - Administrera med full kontroll!

Utbildningsdagen är perfekt för dig som arbetar med hyresadministration och reskontrahantering. Oavsett om du arbetar med bostäder, lokaler eller bilplatser kommer utbildningen att ge dig verktygen för att få ut det mesta av Incit Xpand. Du som kursdeltagare får ta del av både teori och praktiska övningar. Alla får tillgång till egen dator.

Vi kommer bl.a. att gå igenom:

• Skapa och samdebitera kontrakt
• Uppsägning och bevakning av kontrakt
• Grundhyra och Kontraktshyra
• Avisera
• Kreditera eller makulera
• Anstånd och amorteringsplan
• Andrahandsuthyrning
• Favoriter

Förkunskaper: Genomgången grundutbildning i Incit Xpand eller motsvarande grundkunskaper.

Alla får tillgång till egen dator.

Tid: 09.00-16.00
Pris:
6900:-/utbildning och person ex moms

Stockholm - LEXICON, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70
Onsdag 13/11 uPortal + Hyra
Anmäl dig här

Aareon Incit Xpand – Planerat Underhåll

Syftet med kursen är att ge dig en komplett handledning i hur modulen Planerat Underhåll används i det dagliga arbetet, enligt Aareons Best Practice. Under utbildningstillfället kommer vi att gå igenom strukturen i underhållskostnadsboken som medföljer modulen.

Vi kommer att gå igenom hur man skapar och uppdaterar underhållsplaner från webb i olika mobila enheter. Denna kurs innefattar till väsentlig del hanteringen kring inventering, inhämtning av underlag och inläggning av data i Incit Xpand.

Avslutningsvis kommer kursen att bestå av en genomgång i hur underhållsrapporter skapas i Incit Xpand samt hur det är möjligt att skapa underhållsplaner från systemet.

Vi kommer bland annat gå igenom:

• Åtgärdsregister
• Skapa underhållsplan
• Revidera underhållsplan
• Kostnadsomräkningar
• Rapportuttag
• PuWEBB

Förkunskaper: Genomgången grundutbildning i Incit Xpand eller motsvarande grundkunskaper.

Alla får tillgång till egen dator.

Tid: 09.00-16.00
Pris:
6900:-/utbildning och person ex moms

Göteborg - LEXICON, Stora Badhusgatan 18-20
Torsdag 21/11 – Planerat underhåll
Anmäl dig här

Stockholm - LEXICON, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70
Torsdag 28/11 Planerat underhåll
Anmäl dig här

Aareon Incit Xpand – Förvaltarutbildning NYHET!

Syftet med kursen är att ge dig som arbetar med förvaltning en bredare utbildning rörande modulerna Besiktning, Planerat underhåll och Skötsel samt uppföljning via Incit Xpands ärendehanteringssystem. Vi går igenom hur du i ditt dagliga arbete kan hantera och nyttja data övergripande, som rör dessa ämnesområden enligt Aareons Best Practice.

Du kommer att få inblick i:

    •    Hanteringen av underhållsplaner och budget för dessa
    •    Besiktningar som är genomförda eller skall genomföras samt dess uppföljning
    •    Se planering och följa upp genomförandet av planerad skötsel.

Utbildningen rör övergripande hantering och arbetssätt för dessa moduler kring hur arbetena styrs och följs upp samt tips & trix kring lämpliga favoriter och rapporter.

Vi kommer bland annat att gå igenom:

    •    Flödeshantering från planering till uppföljning
    •    Beröringspunkter med andra moduler
    •    Genomgång av favoriter med tips & trix
    •    Rapporter för uppföljning

Förkunskaper: Genomgången grundutbildning i Incit Xpand eller motsvarande grundkunskaper.

Alla får tillgång till egen dator.

Tid: 09.00-16.00
Pris:
6900:-/utbildning och person ex moms

Göteborg - LEXICON, Stora Badhusgatan 18-20
Onsdag 20/11 Förvaltarutbildning
Anmäl dig här

Stockholm - LEXICON STOCKHOLM World Trade Center, Klarabergsviadukten 70
Onsdag 27/11 Förvaltarutbildning
Anmäl dig här

Aareon Incit Xpand – Ärendehantering

Kursen vänder sig till dig som på något sätt jobbar med ärendehantering (arbetsordrar och felanmälningar). Under utbildningen kommer vi gå igenom arbetsorderflödet, statushantering, kommunikation med anmälare/beställare mm. Praktiska övningar kommer att ges i våra tre plattformar som är desktop, webb och mobilitet. Slutligen kommer vi att gå igenom hur det är möjligt att skapa rapporter från modulerna Ärendehantering och Felanmälan.

Förkunskaper: Genomgången grundutbildning i Incit Xpand eller motsvarande grundkunskaper.

Alla får tillgång till egen dator.

Tid: 09.00-16.00
Pris:
6900:-/utbildning och person ex moms

Göteborg - LEXICON, Stora Badhusgatan 18-20
Torsdag 21/11 – Ärendehantering
Anmäl dig här

Aareon Incit Xpand – uPortal NYHET!

Syftet med kursen är att ge dig som arbetar med Incit Xpand uPortal grundläggande kunskaper i framtagande och editering av webbsidor. Genomgången rör funktioner samt grundläggande grafisk layout genom CMS-verktyget. 

Vi kommer bland annat gå igenom:
• Navigering & introduktion till CMS-verktyget
• Skapa och förändra webbsidor. Funktionalitet och grundläggande design.
• Kopplingar till Incit Xpand & Xpandbärande information, t.ex. publicering utav lediga objekt, ärendehantering m.m.
• uPortal från hyresgästens perspektiv (Mina Sidor)

Förkunskaper: Genomgången grundutbildning i Incit Xpand eller motsvarande grundkunskaper.

Alla får tillgång till egen dator.

Tid: 09.00-16.00
Pris:
6900:-/utbildning och person ex moms

Umeå - LEXICON, Skolgatan 52
Onsdag 4/12 uPortal
Anmäl dig här

Vid köp av fler än en (1) utbildning utgår en rabatt på 1000 kr/utbildningstillfälle.

Avbokning

Avbokning av registrerad utbildning som sker efter sista anmälningsdag (OSA) debiteras med 100% av priset. Anmäld deltagare som inte närvarar på utbildning och inte heller har avanmält sig debiteras 100% av priset. Aareon står inte för några reskostnader eller hotellkostnader om utbildningen skulle utebli på grund av sjukdom eller om det är färre än 5 anmälda. Meddelande om utbildning uteblir på grund av för få anmälda görs senast 2 dagar efter sista anmälningsdag.
Vid frågor, kontakta Annelie Ahlberg

to top