VI VÄRDESÄTTER DIN INTEGRITET

Cookies hjälper oss att tillhandahålla denna webbplats för dig.

Tekniska cookies

Tekniska cookies är viktiga för att göra ditt besök på denna webbplats användarvänligt och säkert. Därför kan du inte inaktivera tekniska cookies.

Cookies och spårning

Olika onlinetjänster från tredje part hjälper oss att berika webbplatsen med ytterligare funktioner. Dessa tjänster förbättrar användarupplevelsen genom att samla in statistisk information om besök på webbplatsen samt information om användarnas beteende (spårning). Därför skulle vi vara glada om du accepterar tillhörande kakor och spårning.

settings
analytics
analytics
linkedin
youtube

Detaljerad information om cookies och spårning

Detaljerad information finns på sidan Integritetspolicy där du kan aktivera eller inaktivera cookies och spårning under sekretessinställningar.

teknik utbyte

Användarföreningen

Xpand Användarförening arbetar för att öka medlemmarnas nytta av nedlagd investering i affärssystemet. Vi verkar för att det tas hänsyn till alla kunder såväl stora som små och deras gemensamma utvecklingsbehov samt hjälper Aaeron att prioritera utveckling utifrån medlemmarnas önskemål.

Ta del av andras erfarenhet

Användarföreningen arbetar för att öka erfarenhetsutbyte mellan systemets användare och mellan systemets användare och Aaeron. Föreningen ordnar egna erfarenhets- och regionträffar där vi utbyter erfarenheter och tips avseende användningen av Xpand.

Dessa forum och möten mellan användare bidrar till kompetensutveckling och ett effektivare användande av Xpand samt att nätverk mellan användarna skapas. Användarföreningen kommunicerar via e-post, telefon, personliga möten och digitala möten.

Användarföreningen består av företag från alla typer av organisationer. Exempel är SABO-företag, kommuner, förvaltare av bostadsrätter samt privata fastighetsägare.

Årsmöte
Är ditt företag medlem? Då får du en kallelse till årsmötet i brevlådan eller via e-post. Är ditt företag inte medlem så är du välkommen till årsmötet för att därefter ta ställning till om ni vill teckna ett medlemskap.

Välkommen!

Ny styrelse är utsedd, mer information om respektive kommer inom kort.

Jimmy Könik, ordförande

Jimmy Könik arbetar som systemförvaltare hos Sigtuna Kommun som använt Xpand sedan 2013. Vi har vår drift på entreprenad vilket innebär att entreprenören arbetar i vårat Xpand i övrigt arbetar ett 10 tal inom kommunen med Xpand. Kom i kontakt med Xpand första gången 2009 via tidigare arbetsgivare. Har stor erfarenhet av ärendehantering och mobile workspace samt modulerna, besiktning, lägenhetsbesiktning, skötsel, städ PU, hyra, arrende, tomträtt och energiuppföljning.

Jimmy samordnar systemförvaltarträffar samt bidra till ökad proaktivitet, följa/påverka support (bla statistik).

jimmy.konik@sigtuna.se

Linda Ljungqvist, Ledamot, Tunabyggen

Linda är Redovisningschef och Systemförvaltare av Incit Xpand på AB Stora Tunabyggen, som är ett allmännyttigt bostadsbolag och äger och förvaltar fastigheter inom Borlänge Kommun.
I Tunabyggens koncern ingår även dotterföretagen Borlänge Studentbostäder AB och Tunabyggen Fastighets AB.
Vi har cirka 5 100 bostäder och cirka 370 kommersiella lokaler.
Vi har ett varierat utbud av lägenheter i hus från många tidsepoker, alltifrån gammal genuin bruksmiljö från 1800-talet till nyproduktioner i centrala Borlänge.
Enligt avtal, utför vi tjänster åt Borlänge kommun, i form av drift, skötsel och uthyrning av kommunens fastigheter, såsom skolor, förskolor, serviceboenden och andra lokaler.

Vi gick över till Xpand i november 2021 då vi utförde ett systembyte av hela vårt fastighetssystem.

linda.ljungqvist@tunabyggen.se

Malin Lindström, Ledamot Kumlabostäder

Malin är systemförvaltare för Xpand och arbetar med ekonomi och leverantörsfakturor. Kumla Bostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag som verkar i Kumla. Vårt uppdrag är att förmedla bostäder och fylla olika boendebehov som passar för olika skeden i livet. Vi har ca 2 200 lägenheter blandat i låghus, höghus och radhus.
Kumla Bostäder har haft Xpand sen år 2000 och nyttjar de flesta modulerna i programmet. Vi använder även UPortal för publicering av lediga objekt samt mina sidor för våra hyresgäster.

Malin.Lindstrom@kumlabostader.se  

Sofia Albertsson, Ledamot, Lunds Kommun

Anställd som Systemförvaltare på serviceförvaltningen i Lunds kommun sedan 2014, men har arbetat med Xpand sedan 2013. Ansvarar tillsammans med en kollega för att se till att systemet kan användas så att det optimalt stöttar serviceförvaltningens behov. Kartlägger processer och driver vid behov utvecklings-/förändringsprojekt i verksamheten, kopplat till det arbete som utförs i Xpand. Programmet används inom serviceförvaltningen av två affärsområden: Lundafastigheter, som äger och förvaltar lokaler och bostäder för kommunal verksamhet, och Markentreprenad som bl.a. tar hand om markskötseln för gator, torg, parker, skolgårdar, idrottsplatser m.m. Lundafastigheter förvaltar ca 715 000 kvm, varav ca 570 000 kvm är eget bestånd. Då det mesta av arbetet kopplat till våra fastigheter utförs i egen regi, arbetar Lunds kommun med moduler både inom Ekonomi, Upplåtelse, Drift och Underhåll. Vi driftar programvaran på egna servrar hos kommunens IT-avdelning.

sofia.albertsson@lund.se

Anna Jakobsson, Kassör, Uppvidingehus

Jag är kontorschef och jobbar på AB Uppvidingehus. Vi är ett kommunalt bostadsföretag och ägs till 100% av Uppvidinge kommun som ligger i Småland.
Uppvidingehus äger och förvaltar 838 bostäder och 118 lokaler. Utöver drift och skötsel av det egna beståndet utförs förvaltning av kommunens skolor och särskilda boende mm.
Den totala förvaltade ytan uppgår till ca 133.000kvm varav det egna beståndet utgör ca 67.000kvm.
Vi gick över till Xpand våren 2016. Jag jobbar främst med modulerna inom ekonomi men även hyra, kösystem, lägenhetsbesiktning, serviceanmälan, underhåll, CRM mm.

anna.jakobsson@uppvidingehus.se

to top