Vi använder cookies

Aareon använder cookies för att erbjuda dig den bästa möjliga upplevelsen på vår webbplats. För mer information om vilken data som lagras hittar du i vår sekretesspolicy. Om du godkänner användningen av cookies klickar du på knappen "Jag accepterar".

teknik utbyte

Användarföreningen

Xpand Användarförening arbetar för att öka medlemmarnas nytta av nedlagd investering i affärssystemet. Vi verkar för att det tas hänsyn till alla kunder såväl stora som små och deras gemensamma utvecklingsbehov samt hjälper Aaeron att prioritera utveckling utifrån medlemmarnas önskemål.

Ta del av andras erfarenhet

Användarföreningen arbetar för att öka erfarenhetsutbyte mellan systemets användare och mellan systemets användare och Aaeron. Föreningen ordnar egna erfarenhets- och regionträffar där vi utbyter erfarenheter och tips avseende användningen av Xpand.

Dessa forum och möten mellan användare bidrar till kompetensutveckling och ett effektivare användande av Xpand samt att nätverk mellan användarna skapas. Användarföreningen kommunicerar via det nya webbforumet, Facebook – Xpand Användarförening, e-post, telefon och personliga möten.

Xpand Användarförening har startat ett användarforum som är öppet för alla Xpand-användare. Syftet med forumet är att få upp det informella erfarenhetsutbytet mellan alla de som använder Xpand. Kontakta användarföreningen för inloggning.

Syftet med forumet är att få upp det informella erfarenhetsutbytet mellan alla de som använder Xpand. För att kunna ställa och svara på frågor så måste du registrera dig, instruktioner finns på forumet. Användarföreningen består av företag från alla typer av organisationer. Exempel är SABO-företag, kommuner, förvaltare av bostadsrätter som HSB och Riksbyggen, samt privata fastighetsägare.

Årsmöte
Är ditt företag medlem? Då får du en kallelse till årsmötet i brevlådan. Är ditt företag inte medlem så är du välkommen till årsmötet för att därefter ta ställning till om ni vill teckna ett medlemskap.

Välkommen!
Användarföreningens forum på Facebook

Hanna Hjelm, ordförande

Hanna arbetar som systemansvarig- och med marknadsfrågor på Falköpings Hyresbostäder och är bolagets superuser av Incit Xpand. Falköpings Hyresbostäder är ett kommunalt fastighetsbolag som äger och förvaltar cirka 2000 lägenheter fördelade inom Falköpings Kommun.

Falköpings Hyresbostäder har varit användare av Incit Xpand sedan 2015 och det är cirka 30 personer som jobbar i systemet. Modulerna som bolaget använder är bland annat Fastighetsbasen, Hyra, Kösystem, Ärendehantering, Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll, Planerat underhåll, Energi, Lägenhetsbesiktning, Nyckel samt ekonomisystemet.

Hannas främsta roll inom användarföreningen är att tillsammans med Lars L vara medlemmarnas kontaktpersoner, sammankalla styrelsemöten, samordna erfarenhetsträffar, följa kundengagemangsmodellen samt delta i arbetet med att utveckla IXH. 

Lars Ljungblom, sekreterare

Lars arbetar som systemförvaltare på Lokalförvaltningen i Göteborg. Lokalförvaltningen är en kommunal förvaltning som använt Xpand sedan 2011 och som har ca 400 aktiva användare av Xpand.

Lokalförvaltningens uppdrag är att bygga och förvalta lokaler för kommunal verksamhet. Förvaltningsuppdraget omfattar 2,2 miljoner kvm lokalyta och 5 miljoner kvm mark. Bygguppdraget omfattar 2,5 mdkr per år avseende ny- och ombyggnadsinvesteringar.

Lokalförvaltningen använder modulerna Fastighetsbas, Ärendehantering, Dokumentarkiv, Hyra, Avtal, Felanmälan, Skötsel, Besiktning, Planerat underhåll, Blankettsystem, CRM, Projekt, Fakturering, Mobile Workspace och har integrationer med Agresso, FM Access och Projektstyr Antura.

Lars L främsta roll inom användarföreningen är att tillsammans med Hanna vara medlemmarnas kontaktpersoner, sammankalla styrelsemöten, samordna erfarenhetsträffar, följa kundengagemangsmodellen samt delta i arbetet med att utveckla IXH. 

Johan Sundin

Johan arbetar på Gavlegårdarna med verksamhetsutveckling och teknisk systemförvaltning. Gavlegårdarna är ett kommunalt bostadsbolag som äger och förvaltar 14 000 bostäder plus kommersiella lokaler, boenden, förråd och fordonsplatser i Gävle kommun.

Gavlegårdarna har använt Xpand sedan 2006. Idag använder cirka 150 personer systemet. Moduler som används är Fastighetsbasen, Hyra, Kösystem, Ärendehantering, Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll, Planerat underhåll, Besiktning, Lägenhetsbesiktning, Kundreskontra, Fakturering, Redovisning. Integrationer mot UBW (f d Agresso), Azure (Mina sidor) och Passad.

Johans uppgift inom användarföreningen är att tillsammans med Henrik delta/följa/påverka prestandan, bevaka/driva produktutveckling/funktionalitet där ingår även förslagslådan. Johan har också erfarenheter från kundengagemangsmodellen.

Henrik Hess

Henrik arbetar som förvaltningsledare IT hos JM eftermarknad där Xpand funnits sedan 2018. JM eftermarknad består av JM@home AB samt JM ABs garanti och fastighetsutvecklingsavdelning. Xpand används till allt från förvaltning av bostadsrättsföreningar till hyresrätter, men också till JM ABs kundtjänst och garantiärenden. Totalt finns ca 10 000 lägenheter upplagda i systemet.
Henriks roll inom användarföreningen är att tillsammans med Johan delta/följa/påverka prestandan, bevaka/driva produktutveckling/funktionalitet där ingår även förslagslådan.

Lars Törnqvist

Lasse arbetar som systemförvaltare på AB Nykvarnsbostäder och ansvarar för teknik och system. Nybo äger och förvaltar fastigheter inom Nykvarns kommun. Företaget ägs av kommunen. Nybo har cirka 554 bostadslägenheter, företaget ansvarar också för drift och skötsel av kommunens skolor, daghem, vårdbyggnader med mera, samt driver även Gata/Park/VA på entreprenad åt kommunen.

Nybo har använt Incit Xpand sedan 2008 och det är cirka 40 personer som jobbar i systemet. Följande moduler används: Fastighetsbas, Hyra, Kösystem, Ärendehantering, Hyresgäststyrt.

Lasses uppdrag är att tillsammans med Jimmy ansvara för att samordna systemförvaltarträffar detta i samråd med Johan och Henrik samt bidra till ökad proaktivitet, följa/påverka support (bla statistik).

Jimmy Könik

Jimmy Könik arbetar som systemförvaltare hos Sigtuna Kommun som använt Xpand sedan 2013. Vi har vår drift på entreprenad vilket innebär att entreprenören arbetar i vårat Xpand i övrigt arbetar ett 10 tal inom kommunen med Xpand. Kom i kontakt med Xpand första gången 2009 via tidigare arbetsgivare. Har stor erfarenhet av ärendehantering och mobile workspace samt modulerna, besiktning, lägenhetsbesiktning, skötsel, städ PU, hyra, arrende, tomträtt och energiuppföljning.

Jimmy driver tillsammans med Lasse T samordning av systemförvaltarträffar detta i samråd med Johan och Henrik samt bidra till ökad proaktivitet, följa/påverka support (bla statistik).

Britt-Marie Karlsson

Britt-Marie Karlsson är ekonom på Falkenbergs Bostads AB (Fabo).

Fabo är ett kommunalt fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter inom Falkenbergs kommun. Fabo har cirka 2 700 bostadslägenheter, företaget ansvarar också för drift och skötsel av kommunens skolor, daghem, vårdbyggnader med mera.

Runt 100 personer jobbar med Incit Xpand . Fabo har använt systemet sedan 1999. Följande moduler används idag: Fastighetsbas, Hyra, Kösystem, Serviceanmälan, Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll, Lägenhetsbesiktning, Redovisning, Kundreskontra, Fakturering, Leverantörsreskontra, Attest av leverantörsfakturor, Anläggningsreskontran och Projektrapportering.

Är föreningens kassör och ansvarar för ekonomin samt ansvarar för FortKnox. 

to top