Vi använder cookies

Aareon använder cookies för att erbjuda dig den bästa möjliga upplevelsen på vår webbplats. För mer information om vilken data som lagras hittar du i vår sekretesspolicy. Om du godkänner användningen av cookies klickar du på knappen "Jag accepterar".

teknik utbyte

Användarföreningen

Xpand Användarförening arbetar för att öka medlemmarnas nytta av nedlagd investering i affärssystemet. Vi verkar även för att det tas hänsyn till alla kunder såväl stora som små och deras gemensamma utvecklingsbehov samt hjälper Aaeron att prioritera utveckling utifrån medlemmarnas önskemål.

Ta del av andras erfarenhet

Användarföreningen arbetar också för att skapa ett ökat erfarenhetsutbyte mellan systemets användare och mellan systemets användare och Aaeron. Föreningen ordnar egna erfarenhets- och regionträffar där vi utbyter erfarenheter och tips avseende användningen av Xpand.

Dessa forum och möten mellan användare bidrar till kompetensutveckling och ett effektivare användande av Xpand samt att nätverk mellan användarna skapas. Användarföreningen kommunicerar via det nya webbforumet, Facebook – Xpand Användarförening, e-post, telefon och personliga möten.

Xpand Användarförening har startat ett användarforum som är öppet för alla Xpand-användare. Syftet med forumet är att få upp det informella erfarenhetsutbytet mellan alla de som använder Xpand. Kontakta användarföreningen för inloggning.

Syftet med forumet är att få upp det informella erfarenhetsutbytet mellan alla de som använder Xpand. För att kunna ställa och svara på frågor så måste du registrera dig, instruktioner finns på forumet. Användarföreningen består av företag från alla typer av organisationer. Exempel är SABO-företag, kommuner, förvaltare av bostadsrätter som HSB och Riksbyggen, samt privata fastighetsägare.

Årsmöte
Är ditt företag medlem? Då får du en kallelse till årsmötet i brevlådan. Är ditt företag inte medlem så är du välkommen till årsmötet för att därefter ta ställning till om ni vill teckna ett medlemskap.

Välkommen!
Användarföreningens forum på Facebook

Hanna Hjelm, ordförande

Hanna arbetar med IT- och marknadsfrågor på Falköpings Hyresbostäder och är bolagets superuser av Incit Xpand. Falköpings Hyresbostäder är ett kommunalt fastighetsbolag som äger och förvaltar cirka 1900 lägenheter fördelade inom Falköpings Kommun.

Falköpings Hyresbostäder har varit användare av Incit Xpand sedan 2015 och det är cirka 30 personer som jobbar i systemet. Modulerna som bolaget använder är Fastighetsbasen, Hyra, Kösystem, Ärendehantering, Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll, Planerat underhåll, Energi, Lägenhetsbesiktning, Nyckel samt ekonomisystemet.

Britt-Marie Karlsson, kassör

Britt-Marie Karlsson är ekonom på Falkenbergs Bostads AB (FaBo).

FaBo är ett kommunalt fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter inom Falkenbergs kommun. FaBo har cirka 2 500 bostadslägenheter, företaget ansvarar också för drift och skötsel av kommunens skolor, daghem, vårdbyggnader med mera.

Runt 40 personer jobbar med Incit Xpand. FaBo har använt systemet sedan 1999. Följande moduler används: Fastighetsbas, Hyra, Kösystem, Felanmälan, Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll, Kundreskontra, Fakturering, Redovisning, Leverantörsreskontra, Attest av leverantörsfakturor.

Lars Ljungblom, sekreterare

Lars arbetar som systemförvaltare på Lokalförvaltningen i Göteborg. Lokalförvaltningen är en kommunal förvaltning som använt Xpand sedan 2011 och som har ca 400 aktiva användare av Xpand.

Lokalförvaltningens uppdrag är att bygga och förvalta lokaler för kommunal verksamhet. Förvaltningsuppdraget omfattar 2,2 miljoner kvm lokalyta och 5 miljoner kvm mark. Bygguppdraget omfattar 2,5 mdkr per år avseende ny- och ombyggnadsinvesteringar.

Lokalförvaltningen använder modulerna Fastighetsbas, Ärendehantering, Dokumentarkiv, Hyra, Avtal, Felanmälan, Skötsel, Besiktning, Planerat underhåll, Blankettsystem, CRM, Projekt, Fakturering, Mobile Workspace och har integrationer med Agresso, Hyperdoc och Projektstyr Antura.

Lars Törnqvist, ledamot

Lasse arbetar som systemförvaltare på AB Nykvarnsbostäder och ansvarar för teknik och system. Nybo äger och förvaltar fastigheter inom Nykvarns kommun. Företaget ägs av kommunen. Nybo har cirka 554 bostadslägenheter, företaget ansvarar också för drift och skötsel av kommunens skolor, daghem, vårdbyggnader med mera, samt driver även Gata/Park/VA på entreprenad åt kommunen.

Nybo har använt Incit Xpand sedan 2008 och det är cirka 40 personer som jobbar i systemet. Följande moduler används: Fastighetsbas, Hyra, Kösystem, Ärendehantering, Hyresgäststyrt

to top